Kinky Drawings

Rafael Lechugo Drawing

Taking it

Rafael Lechugo Drawing

Rafael Lechugo Drawing

Rafael Lechugo Drawing

Rafael Lechugo Drawing

Rafael Lechugo Drawing

Rafael Lechugo Drawing

Sunny day

Rafael Lechugo Drawing

Bubble butt

Rafael Lechugo Drawing

Too much light

Rafael Lechugo Drawing

Boxer

Rafael Lechugo Drawing

Anonymous boy I

Rafael Lechugo Drawing

Native

Rafael Lechugo Drawing

Fashion

Rafael Lechugo Drawing

East side boy

Rafael Lechugo Drawing

Sneaker

Rafael Lechugo Drawing

Rafael Lechugo Drawing

Neighbourhood

Rafael Lechugo Drawing

Leather

Rafael Lechugo Drawing

Relaxed

Rafael Lechugo Drawing

Rafael Lechugo Drawing

Rafael Lechugo Drawing

Kissing

Rafael Lechugo Drawing

Smoking chav

Rafael Lechugo Drawing

Homo homini lupus est

Rafael Lechugo Drawing

Butt

Rafael Lechugo Drawing

Rafael Lechugo Drawing

Secret

Rafael Lechugo Drawing

Rafael Lechugo Drawing

Pride series #3

Rafael Lechugo Drawing

Fresh

Rafael Lechugo Drawing

Pride series #2

Rafael Lechugo Drawing

Rafael Lechugo Drawing

Rafael Lechugo Drawing

Rafael Lechugo Drawing

Punching

Rafael Lechugo Drawing

Anonymous boy II

Rafael Lechugo Drawing

Revealing

Rafael Lechugo Drawing

Train swag

Rafael Lechugo Drawing

Shut up

Rafael Lechugo Drawing

Pink draft

Rafael Lechugo Drawing

Showering

Rafael Lechugo Drawing

Bubblegum

Rafael Lechugo Drawing

David

Rafael Lechugo Drawing

Eye sight

Rafael Lechugo Drawing

Rafael Lechugo Drawing

Classic

Rafael Lechugo Drawing

Porn in pink

Rafael Lechugo Drawing

Licking

Rafael Lechugo Drawing

Rafael Lechugo Drawing

Rafael Lechugo Drawing

Croach

Rafael Lechugo Drawing

Pride series #1

Rafael Lechugo Drawing

Grabbin' it

Rafael Lechugo Drawing

Meh

Rafael Lechugo Drawing

What

Rafael Lechugo Drawing

Adonis

Rafael Lechugo Drawing

Sniff

Rafael Lechugo Drawing

Too much

Rafael Lechugo Drawing

Rafael Lechugo Drawing

Territory

Rafael Lechugo Drawing

Athletic

Rafael Lechugo Drawing

Pride

Rafael Lechugo Drawing

Tension

Rafael Lechugo Drawing

How to spot a homo

Rafael Lechugo Drawing

Rafael Lechugo Drawing

Red

Rafael Lechugo Drawing

Rafael Lechugo Drawing

Defenseless

Rafael Lechugo Drawing

Rafael Lechugo Drawing